Thông tin Chi nhánh

Thời gian làm việc

Từ Thứ 2 - Thứ 6, 8:30 Sáng - 4:30 Chiều

Tel. +84 24-3771-6800 Fax. +84 24-3771-6784, +84 24-3771-8171

BIC CODE. KOEXVNVX Email. keb5648@hanafn.com

Ngày nghỉ

Public Holidays
Thứ 7, Chủ Nhật hằng tuần
Tết Dương Lịch (1 tháng 1)
Tết Âm Lịch (Ngày cuối năm âm lịch, Mồng 1-3 năm mới âm lịch)
Giỗ tổ Hùng Hương (10 tháng 3 Âm lịch)
Giải phóng Miền Nam(30 tháng 4)
Quốc tế Lao Động ( 1 tháng 5)
Lễ Quốc Khánh (2 tháng 9)

※ Các ngày nghỉ lễ theo lịch Âm sẽ thay đổi hằngnăm.

Vị trí

14th Floor Daeha Business Center 360 Kim Ma Str. Ba Dinh Dist, Hanoi Vietnam