Chi nhánh Hà Nội

Growing Together Sharing Happiness

Tel. +84 24-3771-6800

Vị trí

Tầng 14 và 15, Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Thông báo về gian lận tài chính thông qua mạo danh ngân hàng:

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng KEB Hana trong thời gian qua.
Gần đây, đã có sự gia tăng các vụ gian lận tài chính liên quan đến mạo danh ngân hàng KEB Hana tại Việt Nam. Các phương pháp gian lận tài chính ngày càng trở nên tinh vi hơn, chúng tôi hướng dẫn bạn các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân và các thiệt hại khác như sau.

1. Mạo danh ngân hàng là gì?

Kẻ giả mạo/lừa đảo tiếp cận thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn văn bản và thăm trực tiếp. Chúng làm giả tài liệu, trang web internet, ứng dụng di động, danh thiếp, v.v. để đánh lừa khách hàng bằng cách giả mạo là nhân viên ngân hàng và yêu cầu thông tin cá nhân cũng như yêu cầu khách hàng chuyển tiền.

2. Các phương pháp gian lận tài chính và cách ngăn ngừa thiệt hại
 • 1) Làm sai lệch các trang web / ứng dụng Internet / di động: Những kẻ lừa đảo giả mạo trang web / ứng dụng của KEB Hana Bank để lừa người dùng nhập thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân.
  * Vui lòng xác minh tính xác thực của trang web chính thức của KEB Hana Bank tại Cổng thông tin chính thức. https://global.1qbank.com

 • 2) Làm giả danh thiếp, tài liệu, và nhiều hình thức khác: Những kẻ giả mạo/lừa đảo tạo danh thiếp và tài liệu giả để mạo danh nhân viên của KEB Hana Bank chúng tôi hoặc giả mạo tài liệu để làm cho chúng có vẻ như được phát hành bởi ngân hàng.
  * Để xác nhận xem có phải là nhân viên KEB Hana Bank không và giấy tờ có xác thực hay không, vui lòng sử dụng số điện thoại được cung cấp trên trang web chính thức của KEB Hana Bank.

 • 3) Email và tin nhắn lừa đảo: Email và văn bản giống với thông tin liên lạc từ ngân hàng của bạn được gửi cho bạn với mục đích khiến bạn nhấp vào liên kết. Liên kết này có thể chứa vi-rút độc hại.
  * Hãy thận trọng khi liên lạc với chúng tôi qua email, văn bản, điện thoại và phương tiện truyền thông xã hội. Tránh truy cập các trang web đáng ngờ hoặc nhấp vào các liên kết không xác định. Ngoài ra, hãy chú ý đến quyền riêng tư của bạn và không cung cấp thông tin nhạy cảm như số tài khoản, số PIN và mật khẩu.

 • 4) Yêu cầu thanh toán trước: Một số kẻ lừa đảo có thể yêu cầu thanh toán trước dưới vỏ bọc phí xử lý hoặc các khoản phí khác.
  * Xin lưu ý ngân hàng chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ cho vay trực tuyến nào qua app điện thoại hoặc website.

3. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ về việc gian lận/giả mạo hay lừa đảo nào, vui lòng liên hệ trực tiếp đến KEB Hana Bank chúng tôi để xác minh thông tin:

Announcement Regarding Financial Fraud through Bank Impersonation:

We would like to express our gratitude to our valued customers for using KEB Hana Bank's services during the recent period.

Recently, there has been an increase in financial fraud cases related to bank impersonation by KEB Hana Bank in Vietnam. Financial fraud methods are becoming increasingly sophisticated, and we would like to guide you on preventive measures to prevent personal information leaks and other damages as follows:

1. What is bank impersonation?

Fraudsters approach through various means, including social media, phone calls, emails, text messages, and in-person visits. They forge documents, internet websites, mobile apps, business cards, etc., to deceive customers by impersonating bank employees and requesting personal information and money transfers.

2. Financial Fraud Methods and How to Prevent Them:
 • 1) Tampering with Websites / Internet / Mobile Apps: Fraudsters create fake KEB Hana Bank websites/apps to deceive users into entering login or personal information.
  * Please verify the authenticity of the official KEB Hana Bank website at the Official Information Gateway. https://global.1qbank.com

 • 2) Forging Business Cards, Documents, and Other Forms: Scammers create fake business cards and documents to impersonate our KEB Hana Bank employees or forge documents to make them appear as if they were issued by the bank.
  * To confirm if someone is a KEB Hana Bank employee and if their documents are genuine, please use the contact information provided on the official KEB Hana Bank website.

 • 3) Email and Phishing Messages: Emails and texts resembling communication from your bank are sent to you with the purpose of getting you to click on links. These links may contain harmful viruses.
  * Exercise caution when contacting us via email, text, phone, and social media. Avoid accessing suspicious websites or clicking on unidentified links. Additionally, safeguard your privacy and do not provide sensitive information such as account numbers, PINs, and passwords.

 • 4) Advance Payment Requests: Some fraudsters may request advance payments under the guise of processing fees or other charges.
  * Please note that our bank does not offer any online lending services through mobile apps or websites.
  We are committed to ensuring the safety and security of your financial transactions. If you have any concerns or suspect fraudulent activity, please contact us immediately

3. If you have any doubts, please contact or visit KEB Hana Bank directly to confirm the facts:

* Hanoi Branch : +84-24-3771-6800 /14,15th Floor, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Str., Ba dinh Dist., Hanoi, Vietnam