Nghiệp vụ Ngân hàng

Chúng tôi luôn nỗ lực nhằm
cung cấp các dịch vụ tiện lợi hơn

Các dịch vụ tại Chi Nhánh Hà Nội

 • Gửi tiết kiệm & Tiền gửi ngoại hối
  • Không kỳ hạn
  • Tiền gửi có kỳ hạn
  • Tài khoản vốn
  • Tư vấn thành lập công ty và Điều chuyển vốn
  • Đổi ngoại tệ(USD/VND)
  • Chuyển khoản trong nước, Chuyển khoản nước ngoài
 • Xuất nhập khẩu
  • Tư vấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu
  • Tín dụng thư (Trả ngay - Sight/Trả sau - Usance)
  • Nhờ thu DP/DA
  • Chiết khấu (Negotiation)
  • Các loại Thư tín dụng dự phòng(Standby L/C)
   như Bảo lãnh ngân hàng, Bảo lãnh dự thầu,
   Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (P-Bond)
  • Chuyển khoản thanh toán hàng nhập khẩu
 • Vay vốn
  • Tư vấn vay vốn
  • Cho vay vốn lưu động
  • Vay vốn đầu tư trang thiết bị
  • Vay thế chấp xưởng hoặc tài sản bất động sản
  • Váy vốn đầu tư nước ngoài (Offshore fund)
  • Vay thế chấp nhà