DỊCH VỤ BẢO LÃNH TÀI CHÍNH
DU HỌC HÀN QUỐC

Dịch vụ bảo lãnh tài chính
du học Hàn Quốc là gì?

Là dịch vụ hỗ trợ chứng minh tài chính
cho du học sinh Hàn Quốc nhanh chóng và dễ dàng
khi 『Chế độ chứng minh năng lực tài chính』 bắt đầu được thực hiện
từ ngày 1/10/2019.

Trình tự thực hiện

Tại Việt Nam

 1. STEP 1
  Gửi khoản tiền
  tương đương
  10,000 USD
  (Bản thân)
 2. STEP 2
  Phát hành
  Giấy xác
  nhận tiền gửi
 3. STEP 3
  Lãnh sự quán
  HQ tại VN
  cấp Visa

Tại Hàn Quốc

 1. STEP 1
  Phát hành
  thẻ người
  nước ngoài
 2. STEP 2
  Mở tài khoản
  cá nhân tại
  Hàn Quốc
 3. STEP 3
  Lần 1, chuyển tối đa 5,000$
  Lần 2 chuyển số tiền còn lại ( có thể chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản)

Ưu điểm của ngân hàng KEB Hana

 • Không mất phí chuyển tiền quốc tế online,
  chuyển tiền nhanh chóng.
 • Có thể bảo quản tiền bảo lãnh ở Việt Nam.
  Nhận lại tiền gửi dễ dàng
  trong trường hợp về nước sớm.
 • Dễ dàng thực hiện các dịch vụ ngân hàng
  thông qua ứng dụng EZ bằng tiếng Việt.

Cài đặt ứng dụng EZ sử dụng tại Hàn Quốc

 • Hỗ trợ tiếng Việt, tư vấn tiếng Việt qua điện thoại
  (Ngân hàng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nhất).
 • Quy trình xác thực đơn giản không cần mã
  chứng thực điện tử, không cần xác thực bằng điện thoại
 • Chuyển tiền nội địa tối đa 3 triệu won/ngày,
  quốc tế tối đa 5,000 USD/ngày, không cần xác thực.
 • Tra cứu tình trạng chuyển tiền bất cứ lúc nào.

※ Để biết thêm thông tin chi tiết,
vui lòng liên hệ chi nhánh tại Việt Nam.

※ Tài liệu quảng cáo này được cung cấp dựa theo thủ tục tiêu chuẩn của kiểm soát nội bộ và pháp lệnh.

※ Tờ rơi này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023.

※ Đã kiểm tra tuân thủ số 2022-QC-4763(2022.06.10)
CCBrand 210802-0006

※ Đã kiểm tra tuân thủ số 2022-QC-4765(2022.06.10)
CCBrand 210802-0007


Share on WeChat!